Veien til vellykket sikring av lokaler og verdier

  • Ferdig montert rullegitter

  • Sikret butikkfasade i senter

  • Produkter sikret bak glass

  • Innvendig montert saksegitter

  • Eksempel på avskjermingssjalusi

Metode

Komplett Sikring er vår metode for tilbud, planlegging og utførelse av prosjekter vi er involvert i

Oversikt

Komplett Sikring gir dere oversikten i et kompleks sikkerhets-marked der mulighetene og fallgruvene er mange

Helhetlig løsning

Vi tilbyr en gjennomtenkt og helhetlig løsning for sikring av deres lokaler og verdier

Komplett Sikring AS gir dere oversikt

Vi har samlet kunnskap og satt tilbud, planlegging og utførelse i en helhetlig sammenheng for å skape vellykket sikring for våre kunder


Tilbud

Vi har samlet kompetanse fra ulik fag, bransjer og produkter som jobber frem komplette tilbud.

Denne kunnskapen satt i system sikrer gode valg og kvalitet i tilbudet.


Planlegging

Avklaring av brukers behov og myndighetenes krav er viktig og legger grunnlaget for gjennomførelse av prosjekter.


Utførelse

God tverrfaglig koordinering sikrer kvalitet, brukervennlighet og bedrer effektiviteten i monteringsfasen.


Kunnskap og løsninger satt i system

Sikring av lokaler og verdier har ulike krav og krever ulike løsninger. Like lokaler kan krever ulike løsninger, gjennom Komplett Sikring AS ivaretas dette gjennom vår bredde i kompetanse og produkttilgang.Løsningsprodukter

Vi har delt sikring inn i tre produktgrupper, her gir vi våre kunder valgfrihet til å velge kun ett produkt, eller velge en Komplett Sikring. Klikk nedenfor på produktene for å lese mer.Vi setter sikkerheten i system

Ta gjerne kontakt med oss. Vi vil svare så raskt vi kan.


Komplett Sikring AS
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

Telefon: 21 42 06 10 - post@komplettsikring.no

Organisasjonsnr. 914498430